Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur kan offentlig sektor dra nytta av den senaste tekniken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur kan offentlig sektor dra nytta av den senaste tekniken?

Hur kan offentlig sektor dra nytta av den senaste tekniken?

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Hur kan offentlig sektor dra nytta av den senaste tekniken?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hur kan offentlig sektor dra nytta av den senaste tekniken?

 2. Agenda • Inledning • Marie Ygge, försäljningsdirektör, offentlig sektor • Omvärlden • Crister Molander, affärsutvecklare • Nyttan av en integrerad plattform • Richard Lindström, IT-chef, Marks kommun • Den moderna skolan • Bo Kristoffersson, rektor, Viktor Rydberg gymnasium Djursholm

 3. - Tillsammans med våra kunder och partner bygger vi ”vår tids” offentliga förvaltning - bättre service, ökad kommunikation, interaktion och effektivitet för våra intressenter

 4. Vi har byggt.... ....och omvärlden har förändrats crister.molander@microsoft.com

 5. Observationer inför framtidenthe local City in a global world • Lokala effekter av globala tendenser • Snabb urbanisering och ”folkvandring” • Demografin • Finansiering av den framtida välfärden • Ökad global konkurrens • Förändrad arbetsmarknad • Integration vs exklusion • Behov av anpassning och förändring

 6. Nu ska vi börja bygga.... crister.molander@microsoft.com

 7. avoss: äger 97 % en dator äger 94 % en mobiltelefon äger 56 % en MP3 spelare använder 76 % Instant Messaging är 15 % av IM användarnapåloggade 24 timmar /dygn/7 dagar i veckan använder 34 % websites som sin primärakälla till nyheter har 28 % en blog och 44% läserbloggar laddar 49 % nermusikgenomfildelning har 69% avstudenternaharett Facebook konto Källa: Connecting to the Net.Generation

 8. Hur många kommer att vilja jobba i offentlig förvaltning ?

 9. Att leva med 4 generationer De unga professionella De mogna professionella De unga Seniorerna 65 - -25 25 - 45 45 - 65 crister.molander@microsoft.com

 10. Citizen Service Platform Tillsammans bygger vi lösningar för lokala, regionala och globala utmaningar....

 11. CSP

 12. Microsoft Summit - 1 oktober i Kista IT-chef Richard Lindström

 13. Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar

 14. Nutid MSKD 1.0 – Microsoft kommundesign från 2004 • Två separata AD-strukturer Standardisering • Leverantörer • Programvaror

 15. ”Vision” Kunna arbeta var som helst oberoende av plats och kommunikationskanal Möjlighet till effektivt samarbete med andra organisationer Ge möjlighet att utveckla effektiva processer Få Marks kommun att förbli en attraktiv arbetsplats Öppen för fler kommunikationsvägar till kommunen

 16. Framtid MSKD 4.0 – Microsoft kommundesign 2009 • En AD-struktur

 17. Ekonomi Enkelhet • Kunskap hos teknisk personal Användargränssnitt • Lätt att använda Integrationer • Samverkan mellan applikationer Allt detta sammantaget är ekonomiskt fördelaktigt– därför en plattform! Enkel att använda Integrerad Säker access

 18. Bygger på MOSS Dokumentlager och intranät • Sedan 2002 Ärendehantering • 360° E-tjänster (Mark24) • Kommunportal hosKerfi Skolplattform • Under införande nu

 19. Unified Communication Handlar om röst, text, e-post, video och snabbmeddelande Telefoni • IP- och mobiltelefoni Kommunikator • Internkommunikation Outlook • Röstmeddelanden • Bortkopplande av telefonen

 20. Effektivitet Ett ramverk Standardisering Kompetens Bättre samarbeten Tidsvinster En kommunikationsväg Enklare integrationer Gemensamt användargränssnitt Enkelhet ger bättre säkerhet

 21. Viktor Rydberg Gymnasium

 22. Viktor Rydberg

 23. Fyrapelare Laptops förallaelever och lärare Trådlös access överalltpåskolan Projektoreriklassrummen En skolportal

 24. En flexibel skolportal

 25. En flexibel lärarportal

 26. Datakunskap via webben - IT Academy-kurser

 27. Lärarsamarbete!

 28. Fördelarföreleverna Strukturistudierna. OneNote! Utvecklarsinagenerella IT-färdigheter Återkopplingavresultat online Kännsroligt och modernt!

 29. Fördelarförlärarna Samarbetepåämnessajterna Rikare material och innehållförlektionerna Kunskapsuppföljning och statistikpåsajterna Tillgänglighetoberoendeavtid och rum

 30. Elevenkät om OneNote

 31. ”Jag använder OneNote till alla lektioner för att samla mitt arbete på en plats. I matten är det jättebra istället för papper och penna + miniräknaren i programmet.” ”Jag använde OneNote till ALLT! alla anteckningar på lektioner, föreläsningar, inför prov mm.mm. jag var skeptisk i början men efter bara några dagar var jag helt på det klara med att OneNote är det bästa som finns i en VRG students liv!!!”

 32. ”Jag använder OneNote till i princip allt! Jag samlar all information där, som anteckningar till lektioner, böcker, artiklar och powerpoints, skriver upp vilka betyg jag fått på uppgifter och prov för att få en överblick över hur jag ligger till, samt ibland också betygskriterier och annat att hålla koll på i de olika kurserna. Jag har en notebook för varje skolår.” ”Det är just för att jag kan organisera mitt skolarbete så bra med OneNote som det är så oumbärligt.”

 33. Vi sitter i soffan – kom och prata med oss!