Download
zasady komunikacji e mailowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady komunikacji e-mailowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady komunikacji e-mailowej

Zasady komunikacji e-mailowej

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady komunikacji e-mailowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zasady komunikacji e-mailowej • Temat (musi być zawsze) • Zwrot grzecznościowy (do prowadzących zwracamy się uzywając ich tytułów naukowych) • Podpis(imię i nazwisko z oznaczeniem kierunku i grupy) • Krótka, zrozumiała treść (ale to nie jest sms – powinna być zwięzła ale konkretna) • Unikaj kolokwializmów i emotikon (czyli używanych potocznie w rozmowach z bliskimi znajomymi) • Uważaj na pisownię (należy uważać na błędy językowe, literówki, interpunkcję i ortografię) • Pamiętaj z jakiej poczty wysyłasz mail (chodzi o wyświetlaną nazwę – konta prywatne zawierają często nicki) • Wysyłając załącznik (pdf, plik .doc) pamiętaj o tym, by napisać choć zdanie w treści maila (nie wysyłaj tylko samego załącznika)

  2. Przykładowy mail Od: w24555@student.wsiz.rzeszow.pl Do: jkowalski@wsiz.rzeszow.pl Szanowny Panie Doktorze, chciałbym zapytać czy projekt na zaliczenie z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” może zawierać w bibliografii także źródła internetowe? Z wyrazami szacunku, Andrzej Potoczny (1LAZ, GC01)