1 / 9

Med eleven i fokus - satsning på teknikstöd och ny profession i skolan

Med eleven i fokus - satsning på teknikstöd och ny profession i skolan. “ Förut kunde jag inte ta rast för jag tänkte så mycket på vad som skulle hända sen. Nu när jag har alla tider i telefonen vet jag vad som händer efter rasten och behöver inte ha ångest för att jag inte har koll!”.

tangia
Télécharger la présentation

Med eleven i fokus - satsning på teknikstöd och ny profession i skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Med eleven i fokus - satsning på teknikstöd och ny profession i skolan “Förut kunde jag inte ta rast för jag tänkte så mycket på vad som skulle hända sen. Nu när jag har alla tider i telefonen vet jag vad som händer efter rasten och behöver inte ha ångest för att jag inte har koll!”

  2. Bedömning av anpassningar i skolmiljö (BAS)skriva – läsa – tala – komma ihåg saker – räkna – göra läxor – göra prov – delta i sportaktiviteter – delta i praktiska/estetiska ämnen – delta i klassrummet – umgås på rasten – delta i praktiska rastaktiviteter – åka på studiebesök – få assistans – ha tillgång till skolans lokaler – samarbeta med skolans personal

  3. ”Jag tycker det är bra att få prata med någon om hur jag pluggar. Det är som att jag själv kommer på vad som verkligen fungerar för mig när jag får beskriva det och säga det högt. Det hjälper mig!”

  4. Teknik och Strategier

  5. Kalender i mobilen ”Den vanliga kalendern glömde jag alltid men telefonen har jag ju alltid med mig!” ”Nu har jag mer koll på läxorna och då är det lättare att komma igång!” ”Jag är mindre stressad för jag vet att jag är på rätt plats vid rätt tid!”

  6. Time Timer ”Det är lättare att komma igång med läxor när jag vet hur länge jag ska sitta!” ”Tiden flyter inte ihop på samma sätt!”

  7. Arbetsterapi gå upp ur sängen – diska – se en film – spela trummor – cykla till träningen – läsa – äta – träffa kompisar – passa småsyskon – simma – prata i telefon – vila – jobba – skruva ihop en ikeahylla – shoppa – plugga – lyssna på musik – klä på sig – yoga – räkna – laga mat – delta i lektion – träna innebandy – fika – sova - duscha

  8. Samarbete

  9. Tack för att ni lyssnat! Lina Karlsson lina.karlsson@vaxjo.se 0470-43698 0709-912013 För mer info: laromteknikstod.se www.mfd.se (myndigheten för delaktighet)

More Related