Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til

Velkommen til

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til

 2. MØTEPLASSEN ET UNGDOMSANLEGG FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

 3. Dagens anlegg ”Scansis løkka” OS2 IndustriDesign as

 4. EN MODERNISERING AV DEN GAMLE MØTEPLASSEN ”LØKKA”

 5. Visjon: En møteplass for ungdom fra 12 til 19 år.

 6. Hvorfor anlegg til ungdom: -størst frafallsprosent fra organisert idrett -rus/alkohol -kriminalitet -fysisk forfall

 7. 14 – 15 åringer i Norge ser gjennomsnittlig 4 – 5 timer på tv – daglig 1 person under spesial behandling for rus/narkotika koster kr. 300.000,- årlig ”Gjenopprett møteplassene som løkkene er, hvor jenter og gutter kan drive med egenorganisert aktivitet i timevis” Trond Giske

 8. 25% av dagens barn/unge har motoriske problemer Barn og unge har 18000 sittetimer i løpet av et skoleår 10 – 12 åringer sitter gjennomsnittlig 4 timer foran tv/pc daglig 20% av dagens 18 åringer er betegnet som uegnet til førstegangtjeneste 9 og 15 åringer er i dag 3 kg tyngre enn i 1975 Tone Nybakken Idrettskonsulent Bergen kommune

 9. Østlendingen – 18.11.2002 Siden 80-tallet er den generelle kondisjonen blant barn og unge i aldersgruppen 6 til 14 år blitt 12% dårligere. En niåring veier tre kilo mer enn for noen år siden 10% av barna i aldersgruppen 6 til 14 år har problemer med å pusse tenner og å knyte sko lisser

 10. Hva sier ungdommen: Undersøkelse blant ungdom på skoler i Askim Ønske: Et sted og møtes for å være sammen

 11. Hva ønsker ungdommen seg: Fotball, basket, sitteplasser under tak uten vegger, belysning, musikk, sandvolleyball, drikkevann, toalett, avfallsbeholdere, badestrand, kiosk, scene… og mye mye mer

 12. Kulturdepartementet inviterer herved kommuner, idrettslag, andelslag og andre sammenslutninger til å lage et idéforslag foret aktivitetsanlegg for barn og ungdom i eget nærmiljø. Hvorfor en idékonkurranse? I Norge er det flere barn og ungdom som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet enn det er anleggtil. Spesielt mangler vi anlegg og områder som er utformet på de unges premisser. Dette ønskerKulturdepartementet å gjøre noe med! Vi ønsker at dere skal være med på å utvikle anleggstyperog områder som i større grad stemmer overens med de aktivitetene barn (6-12 år) og ungdom(13-19 år) ønsker å drive med. Vil dere gjøre noe for nærmiljøet, grip sjansen!

 13. ”Ungdom fra 12 – 19 år vil være hovedsatsningsområde i årene som kommer” NFF’s anleggskonferanse - 2001 Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker i Kulturdepartementet.

 14. ”La oss bygge anlegg hvor vi kan møtes både om vi ønsker å kaste eller sparke, løpe eller hoppe. Og la oss ikke glemme fasilitetene for utvikling av våre sosiale eller intellektuelle ferdigheter. La oss bygge anlegg som kan inneholde flere aktiviteter og muligheter, der vi kan bygge opp norsk ungdom med god helse og sunne holdninger” Idrettsanlegg nr 5 - 2001 Trond Håvard Brunes Tidligere nestleder ungdomskomiteen Norges idrettsforbund

 15. ”Ungdom skal kunne trene og samtidig finne muligheter for å fortsette å være på anlegget også om de vil gjøre andre ting enn å trene. Det kan eksempelvis være lekselesing, sosiale sammenkomster, surfe på internett, lese aviser, spille spill” ”Vi har i dag innsett at dagens ungdom ønsker seg andre ting enn ungdom for 10 – 30 år siden” Idrettsanlegg nr 5 - 2001 Trond Håvard Brunes Tidligere nestleder ungdomskomiteen Norges idrettsforbund

 16. Ungdom bør være med i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle anlegg i nærmiljøet. Når nye anlegg planlegges bør muligheten for flerbruk prioriteres. Idrettsanlegg må utvide åpningstiden og slippe til alternativ aktivitet. Idrettsanlegget bør tilrettelegges for å være en møteplass for ungdom også utenom trening.

 17. Helseminister Sylvia Brustad stiller seg i spissen for 8 departementer som skal samarbeide for å styrke handlingsplanen for fysisk aktivitet frem mot 2009.

 18. Viktig og inkludere ungdommen i planlegging/etablering av anlegg for ungdom

 19. Møteplassen i Askim kommune Glava AS i Askim gir kr. 500.000,- til bygging av den første møteplassen i Norge

 20. Det sosiale samlingspunktet med ”torget” som en møteplass blir tillagt stor viktighet.

 21. Her er vår visjon………….. OS2 IndustriDesign as

 22. Her er resultatet

 23. Detaljer

 24. Industridesign

 25. Profesjonelle industridesignere har ivaretatt kravene til estetikk og design i alle våre nærmiljøanlegg Dette er viktig for produkter som er synlige i det offentlige rom. Design og løsninger i Møteplassen er derfor mønsterbeskyttet

 26. Plan

 27. Fasade

 28. En vinterkveld…