Download
velkommen til tup12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til TUP12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til TUP12

Velkommen til TUP12

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Velkommen til TUP12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommentil TUP12 Udviklingsseminar 5 12/9 2013

 2. Program d. 16.8.2013, formiddag

 3. ”Generel standard” • en standard for kvalitetssikring af IKV i AMU • en standard for god IKV praksis uafhængig af branche • udtrykker, hvad der som minimum skal være på plads/foregå ved gennemførelse af IKV • danner afsæt for branchegrupperne efterfølgende udarbejdelse af cases for specifikke brancher/uddannelser.

 4. Generel standard for… se papir Skal Før før-fasen være en ‘søjle’ i IKV-huset eller udgøre en del af husets fundament? Skal uddannelsesplan-lægning være en selvstændig søjle eller integreres i husets tag eller pil?

 5. MÅL Flere brugere gennemfører en individuelkompetencevurdering (IKV) og opnår formel anerkendelse med fokus på den enkeltes kvalificerings- og uddannelsesperspektiv Før-fasen (TUP10 og TUP11) Intern og ekstern markedsføring Fase 1 Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2 Afprøvning og vurdering Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse Uddannelses-planlægning FVU AVU AMU i forløb GVU Strategisk uddannelsesplanlægning og livslang læring… KORTLÆGNINGSREDSKAB

 6. Branchegruppearbejde Skal Før før-fasen være en ‘søjle’ i IKV-huset eller udgøre en del af husets fundament? • Frem til kl. 10.45 • Færdiggør jeres bud på standarden • Drøft de to spørgsmål • Kl. 10.45- ca. 11.15 Opsamling Skal uddannelsesplan-lægning være en selvstændig søjle eller integreres i husets tag eller pil?

 7. Anbefalingsværktøjet Værktøjets kobling til Kortlægningsværktøj og Dialogmøde?? • Hvert spørgsmål i Kortlægningsværktøjet har et tilhørende forslag til en anbefaling i Anbefalingsværktøjet • Ved lav score på spørgsmål kan deltagerne ved Dialogmøde inspireres af anbefalinger – sætte tiltag i gang, som understøtter intern kvalitetsudvikling.

 8. Eksempel på anbefaling Spørgsmål Kortlægning: • Vores IKV-kontaktperson har kompetence til at lede virksomheder og borgere på den rette vej gennem voksenuddannelsessystemet Tilhørende Anbefaling: • Link til UVM over model af Det parallelle voksenuddannelsessystem

 9. Branchegrupperne • Grupperne arbejder……..  kl. 11.55 • Laver forslag til Anbefalinger • Sætter forslag op med post’it på flipover • Smart metode? • Hver sin fase? • Alle faser? • ??

 10. Til kl. 12.30…….

 11. Opkvalificeringsforløb • Hvem? • Hvad? • Hvornår?

 12. Udviklingsmål • At videreudvikle og forankre en IKV-praksis, hvor der er fokus på det individuellekvalificerings- og uddannelsesperspektiv… • At udvikle og implementere ensartede standarder og procedurer for den regionale IKV-indsats, og derved skabe sammenhæng til en IKV-praksis på tværs afregionens uddannelsesinstitutioner • At styrke faglærergruppens faglige og pædagogiske kompetencer ift. at gennemføre en sådan ensartet IKV-indsats… • At opsamle og formidle de opnåede projektresultater

 13. Specifikke branche-cases Cases er kendetegnet ved: • Handler om virkeligheden – en historie med ’kød og blod’ • Vækker genkendelighed til egen praksis • Er eksemplariske – som et udsnit af virkeligheden • Har overførelsesværdi • Engagerende og inspirerende

 14. Specifikke branche-cases (fortsat) Kriterier: • Casen retter sig mod ‘skolefolk’ – støtte IKV praksis • Afsæt i den generelle standard – lever op til den • Afsæt i den generelle standard – illustrerer den i forhold til en specifik branche • Formidler indirekte svar på ”aktørers” spørgsmål • Forsøger at løse ‘innovationsudfordring’ – at løse IKV-problem, som ikke tidligere er løst

 15. Innovationsspørgsmål • Hvordan skaber IKV muligheder og merværdi for både bruger, leverandør og aftager?

 16. Komme i gang med casen… • Ind i fortællingen: Hvad er situationen? • Hvem er personen • Arbejdserfaring, skoleerfaring… • Ledig, i beskæftigelse… • Ung, voksen/moden • Historiens krop: Hvad? – hvorfor? – hvordan? • Har selv retning/ønsker/drømme… • Ud af fortællingen: herefter sker der, sådan gik det…

 17. Eksempel

 18. Grupperne arbejder… Til kl. 14.40

 19. Opsamling på dagen • Hvor er vi nået til? • Hvad skal vi (nå) næste gang? • Har vi hjemmeopgaver til næste gang? • Hvor skal vi mødes næste gang?